ความเห็น 1875640

เงินอุดหนุน

นางพันทิพา เต็มแก้ว
IP: xxx.175.159.62
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

ดิฉันได้รับคำสั่งให้หาคู่มือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และได้พบเว็บไซต์ของท่าน ดิฉันได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ดิฉันประทับใจในวิทยาทานของท่านเป็นอย่างมาก

ด้วยความเคารพยิ่ง

นางพันทิพา เติมแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย

สพท.สตูล