ความเห็น 187543

ถอดบทเรียนการทำงาน......สู่การจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

สาวเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่คุณทวีวัตรได้ใช้  วิธีการดึง  สกัด  คั้น  เอาความรู้แผงฝัง  ( tacit  knowledge )  ที่อยู่ในสมอง  ความทรงจำ  ความชำนาญและประสบการณ์    ( ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการมาครั้งแล้วครั้งเล่า )   ในชุมชนท้องถิ่น   เพื่อได้พัฒนา  เป็นความรู้ชัดแจ้ง  ( explicit  knowledge )   แล้วถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไปและนำความรู้นั้นไปปฏิบัติ  ทดลอง  ครั้งแล้ว  ครั้งเล่า  ก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ .... ที่เป็นตัวเราเองไปถ่ายทอดเป็นประสบการณ์สู่ผู้อื่น   อย่างน้อยที่สุด ครูอีกคนหนึ่งของสาวคือ  คุณ  ขอบคุณมาก

                                                         สาว