ความเห็น 1874330

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ คุณโนรี
  • แนวข้อสอบต้องขอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในเขตของพื้นที่นั้นๆ ข้อสอบเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ มีความหลากหลายและแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่คะ