ความเห็น 18727

การวิเคราะห์..ระบบ "ผลการดำเนินงานประจำปี"

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     Dr.Ka-poom ลองดูแนวจากงานวิจัยประเมินผลตามบันทึก วิจัยประเมินผลโครงการพัฒนานักวิเคราะห์ฯ โดยเฉพาะด้านบริบท ซึ่งจำเป็นมากในการวิเคราะห์เชิงระบบ เอาใจช่วยในการเริ่มต้นนะครับ