ความเห็น 18700

การวิเคราะห์..ระบบ "ผลการดำเนินงานประจำปี"

wichit.c
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
ขอแก้คำผิดครับ จาก ZIPP เป็น

CIPP = Context +Input+Process+Product

วิชิต