ความเห็น 1869662

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู PoOmDeE

ผมสับสนการสอบ Las กี่วันกันแน่ วันที่ 3 มีนาคม วันเดียว สอบ 2 วิชาใช่ไหม

ชั้นที่สอบ ป.2,5 ม.2,5 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย