ความเห็น 18685

KM in Asia 2003

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ    ผมเห็นด้วย   ดร. สฤษดิ์พงษ์ (และทีม) มีทางร่วมดำเนินการไหมครับ    มีทางที่ อจ. จะเสนอแนวคิดด้านการดำเนินการ KB ที่ user - friendly ไหมครับ

วิจารณ์ พานิช