ความเห็น 18683

หมอรักษาได้ 20% ที่เหลืออีก 80% หายเพราะเหตุอื่น

จตุพร mhsresearch Blog
IP: xxx.151.72.142
เขียนเมื่อ 

              ผมทำ วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพตนเองของชาวไทยภูเขา ผมพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับ ภมิปัญญาท้องถิ่น หรือ องค์ความรู้ท้องถิ่น ของพวกเขามีคุณค่ามากเลย การแพทย์สมัยใหม่ คงต้องมองลงไป เพื่อพัฒนาเรื่องนี้ให้จริงจัง ผมเห็นด้วยครับ ว่าการดูแลตนเอง เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของชาวบ้านครับ

ชอบ reply comment ของ Dr.Ka-poom  กาย-จิต  จังครับ