ความเห็น 18681

ประสบการณ์ ... ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

Dadidoe
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ผู้ร่วมทำงานช่วยกันทำงานดีมาก

มีการประสานงานและความร่วมมือที่ดี

ผู้สูงอายุได้รับความรู้และการดูแลฟันที่ถูกต้อง

กิจกรรมนี้ดีมากค่ะ