ความเห็น 18604

เรื่องเล่าของพี่เม่ย : เคล็ดลับสู่ ISO ของแล็บฮีมาโต

ศิริ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ที่ห้องเคมี มีเทคนิคแบ่งงานกันอย่างชัดเจนค่ะ โดยแบ่งกันเป็น 3กลุ่ม โดยมีพี่ปนัดดาเป็นพี่ใหญ่และพี่โอ๋(อโณ) โดยแบ่งเป็นฝ่ายทะเบียนเอกสาร (มีผู้เขียนและคุณพิพัฒน์ชัย) ฝ่ายอาชีวอนามัย (พัฒนพงศ์ อภิชาติ ผอบ และคนอื่น ๆ   ฝ่ายQC คุณนุชรัตน์ และคุณวรรณี โดยแบ่งตามความถนัดค่ะ

งานที่หน่วยค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้ว (จาก SOP ก็นำมาปรับปรุงให้ทันยุค อย่างสมัยก่อนเรายังไม่ได้ใช้ Barcode ก็นำมาปัดฝุ่น เพิ่มเติม ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ทั้งหมด มีอะไรขาด ๆ เกิน ๆมา พี่ดา + พี่โอ๋ ก็จะให้โจทย์มาแต่ละฝ่าย โดยแบ่งตามความชำนาญค่ะ อย่างผู้เขียนและคุณพิพัฒน์ชัยถนัดงานพิมพ์ค่ะ ก็อยู่ฝ่ายเอกสาร คุณวรรณี+ คุณนุชรัตน์ ก็ดูเรื่อง QC โดยปรกติอยู่แล้ว ที่เหลือคุณพัฒนพงศ์ก็เป็นกรรมการอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยมีคนอื่น ๆ เป็นผู้ช่วยค่ะ