ความเห็น 18598

ข้ามถนน...สอนตนเอง

ตุมปัง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ผมว่า ยังบ่งบอกถึงความมีวินัยของคนญี่ปุ่น และความ(ไม่ค่อย)มีวินัยของคนไทยด้วยนะครับ  เราอาจจะต้องฝึกการมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ  แต่ไม่จำเป็นต้องมีวินัย(มีกรอบ)ในเรื่องของความคิดนะครับ  ลองสังเกตุดูว่าคนญี่ปุ่นมักคิดอะไรดีๆ แปลกๆ ใหม่ๆ เพราะเค้าใช้ชีวิตอย่างมีวินัย แต่ไม่มีกรอบความคิด