ความเห็น 18545

เ ปิ ด ตั ว ค รั บ . . .

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การที่ท่านอธิการบดีเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชน NUKM Blog อย่างเป็นกันเองเช่นนี้  ดิฉันไม่ทราบจะกล่าวอย่างไรให้เต็มความรู้สึกว่ายินดีเหลือเกิน  ยินดีเหลือจะกล่าว  ความยินดีนี้ต่อยอดไปจนถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ที่มีท่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรา เหมือนใกล้แค่เอื้อม

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอธิการ เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้