ความเห็น 18533

รอยต่อของกาลเวลา

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom

ยังไงก็ได้: ยังพอมีที่หวังอยู่นะ แต่อาจจะไม่มีรูปแบบ แต่มีอยู่
แต่หาก
นึกไม่ออก: แสดงว่าไม่มี จึงเป็นอิสระจากสิ่งใดใดที่มารบกวนในจิต..ใจ