ความเห็น 1853061

กรณี GT200 : เหตุใด GT200 จึงเข้าข่ายวิทยาศาสตร์จอมปลอม?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ประถม

        ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอไว้นี้สื่อสารมวลชนไม่ได้นำเสนอในรายละเอียด แต่เนื่องจากผมคิดว่าสำคัญ จึงนำมาบันทึกไว้เพื่อประกอบการพิจารณาครับ