ความเห็น 1852270

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณปฐมธิดา

         ได้เลยครับ ถ้ามีข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ ก็เล่าฝากไว้ได้นะครับ