ความเห็น 18475

รอยต่อของกาลเวลา

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ...ปุจฉาคะ


"ยังไงก็ได้"  =

อิสระจากสิ่งใดใดที่มารบกวนในจิต..ใจ ?