ความเห็น 18468

ข่าวดีและข่าวไม่ดีของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.148.157
เขียนเมื่อ 
 • เรียนอาจารย์สมลักษณ์...
 • ขออภัยที่ลืม ไม่ได้กลับมาอ่านคำตอบของอาจารย์
  ขออภัยอีกครั้ง
  รวมเป็นขออภัย 2 ครั้ง...ต่างกรรมต่างวาระ
 • ขอตอบปัญหาของอาจารย์อย่างนี้
 • (1). โปแทสเซียม (K) ช่วยในการทำงานของร่างกายแทบทุกส่วน เท่าที่ทราบ...ยังไม่มีเกลือแร่อะไรที่ทำให้เซลล์ประสาทอายุยืน และไม่ควรกินเกลือแร่ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกิน เพราะมีแนวโน้มจะเป็นอันตรายมากกว่าเป็นคุณ(ประโยชน์)
 • (2). เรื่องร่างกายนี่น่าสนใจครับ...
        มีอาหารที่ดี แต่ไม่มีอาหารที่วิเศษ
        ดูเหมือนจะเข้ากับสำนวนที่ว่า
        ของดี "ดี" ได้เพราะอาศัยความ "พอดี"
        คนดี "ดี" ได้เพราะรู้จักความ "พอดี"...
 • (3). เท่าที่ทราบ... น้ำตาลแต่ละชนิดไม่ต่างกันมากนักสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน
 • (4). เรียนเสนอให้อาจารย์ถามผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลเทพธารินทร์ครับ > www.theptarin.com
 • (5). ใน gotoknow มีชุมชนที่สนใจเรื่องเบาหวานมากถึง 3 ชุมชน ท่านเหล่านี้สะสม ส่งเสริม และสร้างสรรค์องค์ความรู้ไว้มาก เรียนเสนอให้อาจารย์ติดต่อดู...ที่นี่ >
 • http://www.gotoknow.org/dmcharingexperience ;
  http://www.gotoknow.org/dmcommune ;
  http://www.gotoknow.org/panadda
 • (6). การลองใช้ search engine เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับน้ำผึ้ง+เบาหวานเพิ่มก็น่าจะดี เช่น honey+DM (diabetes mellitus), หรือหาชนิดของน้ำตาลในน้ำผึ้งแต่ละตัว+DM... อาจจะได้คำตอบที่นำไปสู่คำถามใหม่ของการวิจัยได้ทีเดียว
 • ขอขอบคุณ...