ความเห็น 18409

Peer Assist กลไกการเรียนรู้ก่อนลงมือทำ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณน้ำและทีมประชาสัมพันธ์ของ สคส.ค่ะ ทำให้เราชาวเครือข่ายเบาหวานรู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น