ความเห็น 184050

มายืดเส้นยืดสายกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณ Tuta

  • บันทึกแรก... นี่ก็นับว่า ทำได้ดีมากๆ
  • นับเป็นการเปิดตัวที่มีโอกาสจะเป็นบล็อกแนวหน้าต่อไป...
    (1). มีภาพประกอบ
    (2). ภาพดูจะทำเองเสียด้วย...

เรียนเสนอ...

  • เรียนเสนอให้ทำภาพขนาดใหญ่อีกภาพหนึ่ง ไม่ต้องแสดงผลก็ได้ แต่ทำลิงค์ให้คลิกดาวน์โหลดได้ ภาพนี้ขนาด 67 KB...
  • เรียนเสนอให้ทำภาพขนาดประมาณ 200 KB ไว้สำหรับดาวน์โหลด
  • ผู้สนใจจะได้นำไปพิมพ์ ขยายภาพ และติดข้างฝาไว้ประชาสัมพันธ์ได้ต่อไป

ขอแสดงความชื่นชมว่า ทำได้ดีมากๆ... สาธุ สาธุ สาธุ