ความเห็น 1840126

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

คุณเกด
IP: xxx.123.138.247
เขียนเมื่อ 

ทดลอง เลี้ยงไก่เบตงอยู่ค่ะ สงสัยว่าไก่จะเป็นพยาธิ หาซื้อยาปิปเปอราซินไม่ใด้เลย อย่ อ.โคกโพธิค่ะ หาซื้อที่ใหนใด้ค่ะ