ความเห็น 1839719

กรณี GT200 : เหตุใด GT200 จึงเข้าข่ายวิทยาศาสตร์จอมปลอม?

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้จากผู้รู้ แล้วค่อยชื่นใจจริง