ความเห็น 1839654

กรณี GT200 : เหตุใด GT200 จึงเข้าข่ายวิทยาศาสตร์จอมปลอม?

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ครับ ครูอ้อย

         ประเด็นนี้สำคัญมาก ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่า แต่ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ