ความเห็น 18391

แคลเซียม คนไทยกินพอหรือไม่

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.148.157
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์จ๊ะจ๋าครับ...
  • บทความของอาจารย์มีประโยชน์มาก
  • ขอให้อาจารย์ ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ให้ข้อคิดเห็นทุกท่านมีสุขภาพดี มีแคลเซียม แร่ธาตุ และวิตะมินพอดีกันทุกท่าน จะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้นานๆ...