ความเห็น 183675

มายืดเส้นยืดสายกันเถอะ

เขียนเมื่อ 
  • ครูอ้อยจะให้นักเรียน..วาดรูปแบบน้อง....แล้วก็..เขียนบรรยาย..เป็นภาษาอังกฤษ...สั้นๆ

เช่น   Up and  Down