ความเห็น 183653

มายืดเส้นยืดสายกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

กลัวจะอ่านคำอธิบายในรูปไม่ชัด

รูป 1 : ก้ม - เงย - แหงน   12 ครั้ง

รูป 2 : เอียงซ้าย - เอียงขวา    12 ครั้ง

รูป 3 : หันซ้าย - หันขวา     12 ครั้ง

รูป 4 : กำมือ - แบมือ    20 ครั้ง

รูป 5 : งอข้อมือ - เหยียดข้อมือ   20 ครั้ง

รูป 6 : ชกฟ้า   25 ครั้ง

รูป 7 : ชกลม    50 ครั้ง

รูป 8 : กังหันลม     50 ครั้ง (บิดแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงมือไปข้างหน้าสลับหลัง)

รูป 9 : กระพือปีก    25 ครั้ง

รูป 10 : โบกลม   25 ครั้ง

รูป 11 : เอนซ้าย - เอนขวา   12 ครั้ง

รูป 12 : งอหน้า - แอ่นหลัง   12 ครั้ง

รูป 13 : บิดเอว    12 ครั้ง

รูป 14 : เขย่ง - ยืน - ยก    12 ครั้ง

รูป 15 : ย่อ - ยืน   25 ครั้ง

รูป 16 : ขยายปอด   6 ครั้ง  (ตอนยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึก ๆ นะคะ  ตอนเอาแขนลงก็ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ)