ความเห็น 1834840

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 

***สวัสดีคะครูพรชัย ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต้องขออภัยจริงๆ คะ poomdee ไม่มีแนวข้อสอบจริง

ต้องลองติดต่อที่งานวิชาการของโรงเรียน หรือเขตพื้นที่ดูคะ

***สวัสดีคะ คุณ q-2k จากที่เล่ามาก็กรณีที่น่าสนใจคะ

NT เป็นการวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ ออกข้อสอบโดย สพฐ. ไม่น่าจะมีผลต่อการเรียนต่อ ม.1 คะ

แต่อาจเป็นนโยบายโรงเรียนที่ต้องการได้ผลการประเมินในระดับที่สูง จึงจัดกิจกรรมขึ้น

เป็นกิจกรรมที่ดีคะ เด็กจะได้มีความรู้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะขัดกับธรมชาติของการเรียนรู้และนโยบยของ สพฐ. หรือเปล่า

ก็น่าเห็นใจคะ เด็กๆ รู้สึกว่าจะเรียนหนัก...มาก เลยคะ

***สวัสดีคะ คุณ l3_igd_l3 ข้อสอบ LAS เป็นข้อสอบที่ดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา

ที่แตกต่างกันไป ถ้าถามว่ายากไหม? ก็คงตอบได้แค่ว่า...

คงเป็นข้อสอบที่อยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะ