ความเห็น 1831632

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

ไก่เมืองน่าน
IP: xxx.120.100.243
เขียนเมื่อ 

เมืองน่าน มีวัฒนธรรมผสมผสานหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งชนพื้นเมือง คนไทยภาคอื่นๆ ชาวเขา แต่ที่เด่นชัดจนแยกไม่ออกคือวัฒนธรรมกาวน่าน หรืออาจจะว่าเป็นไทยวนก็ได้เพราะมีวัฒนธรรมเดียวกันนั่นล่ะครับ ผสมผสานกับไทลื้อ จะสังเกตุได้จาก เครื่องนุ่งห่ม สำเนียงพูด อาหารการกิน การสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนประเพณีความเชื่อ จิตรกรรมฝาผนังก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการผสมผสานวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างครับ