ความเห็น 18302

หน้าที่ที่...ไม่ใช่หน้าที่

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
     บุคลากรสาธารณสุขเป็นคนที่มีคุณภาพมาก เพียงแต่ได้ฉกฉวยโอกาสนั้นแล้วหรือยัง วันนี้ผมได้ ลปรร.กับรุ่นพี่หมอนามัยที่ทำหน้าที่นายทะเบียน UC จ.พิจิตร เมื่อตอนประชุม "เดินเรื่องขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพคนพิการ ปี 49" ผมกล่าวไว้ว่า "ศักยภาพของคนถูกกดไว้เสีย 80% มีเพียง 20% ที่ปลดปล่อยออกมาหรืออาจจะน้อยกว่า" ส่วนหนึ่งเพราะ...ระบบราชการสั่งสมและสั่งสอนเป็นทอด ๆ มา ให้เป็นเช่นนี้