ความเห็น 18288

เรียนรู้จากนักวิจัยชาวบ้าน

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
นักวิจัยฃาวบ้าน กับฃาวบ้านนักวิจัย เราต้องวิจัยชาวบ้าน ทำไมฃาวบ้านถึงต้องวิจัย แล้วผลวิจัยของฃาวบ้าน มาใช้เป็นแนววิจัย แล้วก็ได้ผลวิจัยจากชาวบ้าน มาเป็นงานวิจัยของนักวิจัยชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลงานวิจัยของฃาวบ้าน แต่เขาเขียนวิจัยไม่เป็น เลยไม่ได้เป็นนักวิจัย เราคงต้องคิดอยู่กับชาวบ้าน หาวิธีวิจัยร่วมกับชาวบ้าน จะได้เป็นนักวิจัยชาวบ้าน (นักวิจัย+ฃาวบ้าน)