ความเห็น 1825827

แข่ง..คลายร้อน

เขียนเมื่อ 
P
ขอบคุณท่านรองsmall man
ได้หลายอย่างจริงๆด้วยค่ะ
บางคนไม่กล้าแสดงออกก็ได้แสดง
และได้การมีใจรู้แพ้ รู้ขนะ รู้อภัย