ความเห็น 1825454

แข่ง..คลายร้อน

เขียนเมื่อ 

        สนุกดีและลืมอากาศร้อนไปเลย

 

        ได้ทั้ง  มีสติ   สมาธิพร้อม  เลยนะครับ