ความเห็น 182474

ประชุมร่วมกับ อาจารย์แพทย์พยาบาล เรื่องตัวชี้วัด โรงเรียนแพทย์ (ตอนที่ 7)

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยค่ะ
  • ยกตัวอย่างผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กินยาเองเป็นประจำ
  • ต่อมาผู้ป่วยเป็นมะเร็งมาให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่าง  ระหว่างมานอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยควรรับประทานยาประจำ คือยาเบาหวาน และยาความดันโลหิตเองหรือไม่
  • เราก็มาถกเถียงกันใหญ่ ว่าอยู่ ร.พ. เป็นหน้าที่ของ ร.พ. ต้องรับผิดชอบ
  • หรือจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาประจำของตัวเองดี