ความเห็น 182343

บวชพระ : อีกหนึ่งวีถีความเป็นชายของวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ

เขียนเมื่อ 

ผมพยายามจินตนาการว่าการแห่นาคที่ใช้ช้างเป็นพาหนะนั้นเป็นยังไง..คงดูมีมนต์ขลังเป็นอย่างมาก ยิ่งหากมีการบวชหลายคน (หลายกอง)  ซึ่งต่างใช้ช้างแห่นาคก็ยิ่งจะดูใหญ่โตเป็นยิ่งนัก

..ทุกวันนี้ที่ไหน ๆ ก็ใช้รถยนต์แห่นาคกันทั้งนั้น  เป็นความสะดวก รวกเร็ว  จัดตกแต่งประดับประดาก็ง่าย..

มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  บางทีผมก็เฝ้าสังเกตและตั้งคำถามอยู่เสมอว่า  ยังมีที่ใดบ้างที่ยังคงรักษษขนบเดิม ๆ ได้อย่างแน่นหนา