ความเห็น 1819802

เล่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยใหญ่(ทุงจ่ามไต)

เด็กหญิง สไบทิพย์ รัตนอนงค์
IP: xxx.172.90.255
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ผ.อ สง่า วงค์สุวรรณ

หนูเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน หนูเรียนอยู่ชั้น ม1/1 ค่ะ

หนูได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเว็บของโรงเรียน

หนูคิดว่าเว็บของโรงเรียนเราได้ความรู้ได้มากเลยค่ะ