ความเห็น 181942

มหันตภัยยักษ์ใหญ่พ่อค้าปลีก The Wal-Mart Effect

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียว ตัวเองเรียนการเงินมา สนใจเรื่องความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศด้วย เพราะเชื่อว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ใครทำอะไรที่ประเทศไหน ย่อมส่งผลกระทบไปทั้วโลก บางทีการมอบผลกระทบต่างๆในแง่ภูมิศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์จะมองผลกระทบตามขอบเขตของชาติใดชาติหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองผลรวมทั้งหมดทั้งโลกเลย

ถ้ามองกรณีของ Wal mart โดยมองในภาพกว้างกว่าผลกระทบต่อสหรัฐเป็นต่อโลกต่อชุมชนต่างๆทั่วโลกฏ้อาจจะได้มุมมองอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะ