ความเห็น 181933

Singing Gecko

เขียนเมื่อ 

ดร.นเรศ คะ ...น้องฟ้าน่ารักมากเลยค่ะ  (คุณแม่น้องฟ้าก็คงน่ารักมากด้วย) ดิฉันตามอ่านบันทึกอย่างเพลิดเพลิน และมีความสุข  :)

ดิฉันไม่มีลูก แต่มีความสุขเสมอเมื่อได้เห็นความรักของพ่อแม่ที่กำลังถ่ายทอดไปสู่ลูก  ดิฉันได้เห็นแล้วว่าความรักแบบนี้ก็จะถ่ายทอดส่งผ่านไปสู่ผู้อื่นด้วย...เมื่อได้อ่านบันทึกที่เต็มไปด้วยความรักอย่างนั้น

.....อย่างเช่นที่อาจารย์บัญชา  ดร.นเรศ หรือท่านอื่นๆ ได้ถ่ายทอดลงในบันทึกถึงลูกน้อยของท่าน.......

อนึ่ง สำหรับคุณจก  หากคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวนั้น    ขอให้รีบพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปอ่ะค่ะ..... ^_^ '