ความเห็น 18184

KA : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานธุรการ)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • สำนักหอสมุด มี Best Practice ในหลายเรื่องที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสหน้าจะชวนสำนักหอสมุดเข้าร่วมด้วยครับ แต่ต้องดูหัวปลาก่อนว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
  • ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนควบคุมภายในของม.มหาสารคามครับ คงไม่บังอาจชี้แนะครับ แต่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่าครับ
  • ขอบคุณตูนมากครับ ที่ช่วยแจ้งให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการทราบ ในการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนสำนักงานเลขานุการ