ความเห็น 1817866

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

ปภินวิช ถนอมวงศ์
IP: xxx.42.97.190
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นความตั้งใจของอาจารย์ในการสอนศิษย์แล้ว ยอมรับว่า อาจารย์ตั้งใจ และจริงใจอยากให้นักศึกษามีความรู้ อาจารย์คอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ ผมเองก็พอใจในสิ่งนี้ และยอมรับว่าผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการแล้ว ผมไม่เคยได้ท่องอินเทอร์เน็ต หาความรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ตไม่เป็น แต่ได้เรียน วิชานวัตกรรมแล้ว ทำให้ตรงนี้ผมสมบูรณ์ขึ้น อยากรู้สิ่งใดก็ค้นคว้าโดยง่าย ขณะนี้ก็กำลังเรียน กฎหมายการศึกษา อาจารย์ก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีมาก อ่านไม่หมดจริง ๆ แต่ผมคิดว่าส่วนเป็นประโยชน์ในด้านการบริหาร ที่อาจารย์ที่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้แล้วก่อนสอน อาจารย์เตรียมการสอนอย่างดีเยี่ยม ผมเองต้องการเอาแบบอย่างแต่ก็คงทำไม่ได้หมด แต่ก็ถืออาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่อง และคนส่วนมากก็ได้รับประโยชน์จากอาจารย์จากเว็บไซต์ที่อาจารย์นำเสนอในหลายด้าน ๆ มีความรู้ทุกรูปแบบที่ให้ในสิ่งสร้างสรรค์ ผมเองเมื่อก่อนไม่มีความคิดที่จะศึกษาต่อ ผมเองเพียงต้องการขับรถมาส่งเพื่อนเท่านั้น แต่เพื่อนบอกว่าวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศ คงกลับเร็ว ผมจึงนั่งฟังอาจารย์ที่มาปฐมนิเทศ จึงตัดสินใจเรียน และได้ความรู้ที่ต้องการแล้ว ความคิดของผมคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ ผมคงหวังความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผมก็จะฝันต่อไปเหมือนนิทานอีสปเรื่องกบที่อย่างเป็นนั่นเป็นนี่ (ภวตัณหา) แต่ผลสุดท้าย ก็อยากเป็นตัวเอง แต่ตอนผมยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก่อนนะครับ เพราะผมยังเรียนไม่จบขอศึกษาแบบกบก่อนนะครับ ก็เรื่องที่อาจารย์นำเสนอวันนี้เป็นเรื่องของ วอร์เรน บัพเฟตต์ ซึ่งให้ความรู้ ได้คิด ได้วิเคราะห์ ได้ประสบการณ์มากครับ