ความเห็น 181501

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

ศาศวัต (นักศึกษากลุ่ม 201)
IP: xxx.151.41.2
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนเย็นครับอาจารย์

           ในความคิดเห็นของผมนะครับ ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญ ก็ไม่ควรใส่เพลงครับ เพราะเป็นการรบกวนการรับรู้ข่าวสาร  แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป ไม่เน้นสาระสำคัญมากก็สามารถใส่เพลงบรรเลงได้ครับ แต่เปิดคลอเบา ๆ ก็น่าจะเหมาะสมนะครับ