ความเห็น 181488

มหันตภัยยักษ์ใหญ่พ่อค้าปลีก The Wal-Mart Effect

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ "ไปอ่านหนังสือ"

  • บันทึกนี้โดดเด่นมากๆ เลยครับ
  • ผมตั้งสมมติฐานเองว่า ร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์มีส่วนช่วยลดเงินเฟ้อ อ่านพบในบันทึกของอาจารย์ก็ตรงกับที่คิดไว้

เรียนเสนอ...

  • เรียนเสนอให้อาจารย์กด Enter ทุกๆ 2-3 บรรทัด เนื่องจากการอ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์จะทำให้ตาล้าได้ง่ายกว่ากระดาษ...
  • ครูภาษาไทย (ครูภิญโญ บุญหนุน) ท่านว่า ย่อหน้าบ่อยหน่อย อ่านง่ายขึ้นเยอะ
  • อาจารย์เป็นนักอ่านชั้นแนวหน้า... ถ้าลงที่มา หรือชื่อหนังสืออ้างอิงไว้น่าจะดีมาก เพราะจะทำให้ผู้สนใจหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติม หรือเสนอให้ห้องสมุดซื้อหนังสือได้ถูกเล่ม

ขอขอบคุณครับ...