ความเห็น 1814488

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณบุษรา สบายดีนะครับ

ขอบคุณท่านเกษตรมีแซวนะครับ

ขอบคุณพี่เขี้ยว ทราบครับ

ขอบคุณพี่ครูใจดี ของ พว นะครับ

ขอบคุณครูหนุ่ยงานยุ่งเหมือนเดิมนะครับ

ขอบคุณพี่อาจารย์กิติยา โอโหหลานโตแล้วนะครับ ธเนศก็ตัวโตขึ้นด้วย