ความเห็น 1814334

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
  • มาฟังเพลงค่ะ Proud of you ค่ะเป็นอีกเพลงที่เพราะมากๆ ชอบฟังเสียงเปียโน
  • และมาลองเล่นเติมคำที่หายไปจากเพลงทำได้เยอะเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จะพยายามไม่นำไฟล์เสียงขึ้นGotoknowมากนัก จะได้ช่วยประหยัดเนื้อที่ค่ะ
  • วันที่22-23มกราคมจะได้พบครูยิ้มและพี่ครูตุ๊กแกที่รร.ท่าไชย ประชากูล เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรแกนกลาง 2551 ค่ะ  
  • ทำงานมากมาย รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ