ความเห็น 1813833

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

เอาโจทย์จาก อ.เจเจ  มาฝากให้ทำการบ้าน  อิอิ

เรียนท่านหมอเขี้ยว ส่งการบ้านข้ามประเทศ อีกรอบ

  • เรียนรู้อย่างมีพลัง ผ่าน Weblog ก็ โอ นะท่าน
  • เพียงเจ้าของที่ขึ้นไป "ลปรร" คงต้องถอดบทเรียน เชิงประจักษ์ ว่า
  • พลังที่ว่า คือ พลัง อะไร
  • พลังใจ
  • พลังปัญญา
  • พลังสติ
  • พลังความคิด
  • แถม
  • น่าจะเล่าว่า แล้ว พลังที่ผ่าน weblog
  • นำไปสร้างสรรค์ ร่วมกู่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ใน ตน งาน ชุมชน ประเทศชาติ ในส่วนเจ้าของได้อย่างไร ครับ