ความเห็น 1813653

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

** ตามกลิ่นกาแฟ  ถ้วยโปรดมานะเนี่ย.... ติดกาแฟ เหมือนติด ยา E  5 5 5

** ขอครูคอมฯ ไปด้วยคนได้เปล่า..... ไม่เห็นใครอบรมให้ครูคอมฯ ให้สนุก อย่างที่อาจารย์ขจิต อบรมเลย  แง  แง...

** มีแต่คนใช้งานครูคอม... พรุ่งนี้ 22-24 มค. ไม่ได้หยุดอีกแล้ว  ของ สมป.อต. เข้ามา งาน พรุ่งนี้ 22 มค.52  - วันอาทิตย์ที่ 24 มค.53  "จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม "  (อบรมแยกกัน)  รุ่น ละ 150 คน 

** ครูใจดีไม่ได้อบรมหรอก  เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ (นังแจ๋ว..) ต้องติดต่อประสานงานกับวิทยากร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  และ ผศ.ดร.อภิศักดิ์  ภู่พิพัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์  และเตรียมเอกสาร เกียรติบัตร... อาหารกลางวัน อาหารว่าง...ไม่ได้หยุดอีกแล้วค่ะ....