ความเห็น 1813537

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
  • โห....สอนกันขนาดได้ให้น้ำเกลือ(ชาเขียว) ด้วยแนะ ฮา มาก ๆ เลยครับ