ความเห็น 1813106

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • บุษราตามคุณสามารถมาเยี่ยมอาจารย์ด้วยค่ะ
  • ทราบข่าวมาว่าช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยว่าง บุษราก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาทักทาย
  • ขอบคุณค่ะ