ความเห็น 1813088

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูกมลวรรณมากครับ รอดูภาพกิจกรรมนะครับ

ขอบคุณคุณสามารถ จะให้ช่วยทำอะไรก็บอกนะครับ ตอนนี้สบายดีครับขอไปสอนก่อนแว๊ป