ความเห็น 1813029

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณน้อง
  • มากครับ
  • ไม่ใช้ได้นานขนาดไหนครับ
  • ถึงสนิมขึ้นเลยหรือครับ
  • ขอบคุณน้องอรสา
  • ฮาเลย
  • ตกทั้ง sec ฮ่าๆๆ