ความเห็น 1812912

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต..

  • เมื่อวานไปเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานมาค่ะ
  • อาจารย์ก็ให้ทำแบบอาจารย์ ต่างกันตรงที่สื่อที่ใช้ของอาจารย์เป็นรูปภาพ  แต่ที่เรียนเป็นประโยคสั้นๆ ..แล้วให้เราอธิบายเพิ่ม
  • โห..สนิมกินหมดแล้ว  นึกอะไรไม่ออกเลย 555