ความเห็น 1812287

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

มาบอกว่า  อาจารย์ JJ

จะทำหน้าที่เป็น FA ในวันที่ 2 กพ

โจทย์จะตามมาทีหลัง

พี่จะถามว่าจะเดินทางไปถึงเชียงใหม่ เที่ยวบินไหน กี่โมง

จะได้ไปรับ

เพราะ อ.JJ  ก็มาถึงเช้าวันที่ 2 กพ.เช่นกัน